Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2017

Καλή χρονιά !

Εικόνα

eTwinning Projekt 2017-2018 Zusammen Weihnachten feiern

Εικόνα
Griechenland-Polen Klasse 6a und 6b (Grundschule) - Deutschunterricht - Deutschlehrerin Frau Kichaki Anastasia In der ersten Phase lernen sich die Schüler zunächst über handgeschriebene Briefe kennen. Sie schicken Weihnachtswünsche (Briefkontakt) und kleine Texte über sich selbst. Das Projekt erfolgt in der deutschen Sprache, es werden aber auch griechische, polnische und englische Wörter benutzt. In der zweiten Phase erkündigen sich über den Wohnort, bzw. Dorf/Stadt in dem/der sie leben. Es werden ebenfalls Fotos/Videos ausgetauscht . Schüler lernen Weihnachtsbräuche ihres Landes und ebenfalls über die Bräuche des Partnerlandes. Sie lernen miteinander, mit einfachen Sätzen, zu kommunizieren. Sie werden selber eigene Weihnachtskarten basteln, bemalen und Wünsche abschicken. Es findet also ein kultureller Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede statt. Die Zielsetzung besteht darin, Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, unterschiedliche Kulturen kennen zu lernen, d

Ich bin bald da !

Εικόνα

Guten Schulstart 2017

Εικόνα

Mai

Εικόνα

eTwinning Projekt- Frohe Ostern 2017

Εικόνα
http://www.kizoa.de/Movie-Maker/d108392461k9648272o1l1/etwinning-2017-polen-griechenland-osterwnsche http://www.kizoa.de/Movie-Maker/d108392461k9648272o1l1/etwinning-2017-polen-griechenland-osterwnsche    https://padlet.com/anasaki70/ostern2017#

25η Μαρτίου

Εικόνα
Η σημαία της Ελλάδας περιέχει εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και εναλλασσόμενες λευκές και κυανές παράλληλες λωρίδες. Μέσα σε ένα κυανό τετράγωνο στο πάνω προΐστιο μέρος, υπάρχει ένας λευκός σταυρός. Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής φράσης "Ελευθερία ή Θάνατος". Ο σταυρός συμβολίζει τον σταυρό του χριστιανισμού και της ορθόδοξης πίστης, όπως και ο σταυρός στον ιστό.