Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

eTwinning Projekt 2017-2018 Zusammen Weihnachten feiern

Griechenland-Polen


Klasse 6a und 6b (Grundschule) - Deutschunterricht - Deutschlehrerin Frau Kichaki Anastasia
In der ersten Phase lernen sich die Schüler zunächst über handgeschriebene Briefe kennen. Sie schicken Weihnachtswünsche (Briefkontakt) und kleine Texte über sich selbst. Das Projekt erfolgt in der deutschen Sprache, es werden aber auch griechische, polnische und englische Wörter benutzt.
In der zweiten Phase erkündigen sich über den Wohnort, bzw. Dorf/Stadt in dem/der sie leben. Es werden ebenfalls Fotos/Videos ausgetauscht .
Schüler lernen Weihnachtsbräuche ihres Landes und ebenfalls über die Bräuche des Partnerlandes. Sie lernen miteinander, mit einfachen Sätzen, zu kommunizieren. Sie werden selber eigene Weihnachtskarten basteln, bemalen und Wünsche abschicken. Es findet also ein kultureller Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede statt. Die Zielsetzung besteht darin, Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, unterschiedliche Kulturen kennen zu lernen, den Umgang mit den neuen Medien zu erproben und Freundschaften zu schließen.

Unsere Schule in Griechenland
 
                                         
Unser Projekt

Mit Padlet erstellt
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia oraz Szczesliwego Nowego 2018 Roku !!! 
Duzo zdrowia ,szczescia i pomyslnosciSchule in Polen

Deutschunterricht - Deutschlehrerin Frau Jagoda Dukiel


Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

25η Μαρτίου


Η σημαία της Ελλάδας περιέχει εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και εναλλασσόμενες λευκές και κυανές παράλληλες λωρίδες. Μέσα σε ένα κυανό τετράγωνο στο πάνω προΐστιο μέρος, υπάρχει ένας λευκός σταυρός. Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής φράσης "Ελευθερία ή Θάνατος". Ο σταυρός συμβολίζει τον σταυρό του χριστιανισμού και της ορθόδοξης πίστης, όπως και ο σταυρός στον ιστό.
                           Oktoberfest

Buch    https://read.bookcreator.com/TDJ0wMamkSXI9jOleRVo3NBaYVE2/esPxaAubRZmL6ejNjTjPug/wcDu5TfWRhWvkDffH9cT_w Video https://youtu.be/XUwMY...