Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2020

Ostern / Πάσχα 2020

Εικόνα
Ostern in Deutschland Memory-Eier suchen https://learningapps.org/view9717996 Quelle https://learningapps.org/watch?v=pnuf3yms520&fbclid=IwAR0b4J_TuNDtTwD7Bg7jsIQBN3RxSKFZlAGbM6-0PZRc_2fcc6adg0t34Qo 2.Παίξε  https://app.playpos.it/player_v2/?type=share&bulb_id=603793&lms_launch=false&fbclid=IwAR1c_QjDBOp2LI3xXF2vS-HAXu9HHUsdRBLceoy_5k8Qj_UFw1ZOqYMFCBk 3.Παίξε https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=68448&fbclid=IwAR0rG6rBtD9RetmtlCtTc2PQcCXkFjlQcmwvApCq9seN367ricpyciYPqx8 4. Παίξε https://api.playposit.com/player_v2/?type=share&bulb_id=522185&fbclid=IwAR2ssu8ZvDbWg3nIm4EviXgxqdJJxXqy-emnAMir7XR_Zjiyf_vbuOj24zo 5.Παίξε https://en.islcollective.com/video-lessons/show/untitled-lesson/184231 Wortschatz Ostern http://nicertube.com/qge2ob Ostern in Griechenland Ostern ist ein religiöses Fest im Frühling. Man feiert die Auferstehung von Jesus Christus. Die orthodoxen Kirchen werde

Nomen erkennen/ αναγνωρίζω ουσιαστικά

Εικόνα
    https://learningapps.org/watch?v=pqdd3n08t20