Κυριακή 25 Μαρτίου 2018

Nationalfeiertag in Griechenland - Εθνική γιορτή στην Ελλάδα

                       
 
   
Der 25. März ist für Griechenland ein Nationalfeiertag, aber auch ein religiöser Feiertag. Die Griechen gedenken der Befreiung von der fast 400-jährigen Türkenherrschaft, die mit dem Aufstand 1821 begann. Vor genau 195 Jahren, wurde im Kloster Agias Lavras auf der Peloponnes die Fahne des Aufstands gehisst. Gleichzeitig wird am 25. März die „Verkündigung des Herrn“ (Evangelismos) gefeiert.
                             
                                
Χρόνια πολλά !

think -pair-share im DaF-Unterricht

 https://youtu.be/mRNMEGUsYvg