Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Glossomobil / Γερμανικά σε κίνηση

Επίσκεψη του σχολείου μας στο Goethe-Institut Θεσσαλονίκης  τάξη E1 και E2
3.Grundschule Neapolis Thessaloniki 19. Januar 2018 Klasse 5a und 5b
Powered by emaze
https://app.emaze.com/@AOOQLZOTT/glossomobil-goethe-institut-2018

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

ΤΟ GLOSSOMOBIL ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ - DAS GLOSSOMOBIL IN UNSERER SCHULE

1.Grundschule Neapolis-Thessaloniki
  


Το Glossomobil Tour  συστήνει τη Γερμανία και τα Γερμανικά!
"Ποιος είπε πως για να μάθεις μια ξένη γλώσσα απαιτούνται εξετάσεις και πτυχία; Ποιος είπε πως για να γνωρίσεις τον πολιτισμό μιας χώρας πρέπει να ταξιδέψεις στο εξωτερικό; Το πρόγραμμα "Γερμανικά σε κίνηση" χωράει ολόκληρη τη γερμανική γλώσσα και τη γερμανική κουλτούρα σ' ένα αυτοκίνητο και τη φέρνει σε σένα!"
http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/dib/elindex.htm
"Die GlossoMobil-Tour stellt Ihnen die deutsche Sprache und Deutschland vor!
Wer sagt denn, dass man nur durch Prüfungen und mit Diplomen eine Fremdsprache erlernen kann? Wer sagt denn, dass man nur mit einer Reise ins Ausland etwas über die Kultur eines Landes erfährt? Das Projekt „Mit Deutsch in Bewegung“ packt die deutsche Sprache und Kultur in ein Auto und bringt sie zu Ihnen!"
http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/dib/deindex.htm

1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκη (10.1.2018)

 
  


Laterne - Sankt Martin