Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2018

eTwinning Projekt Pausenspiele (Griechenland - Deutschland)

Εικόνα
Deutschland- Lanz  Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule  (Deutschlehrer Andreas Zielke) https://padlet.com/andreaszielke6/kqzwe0av9n9i 1.Cherry,cherry https://www.kizoa.de/Movie-Maker/d241949247k7489513o1/cherry 2. Eine Tasse Teem Schokolade und Kaffee Griechenland-Thessaloniki-3. Grundschule Nepolis, Thessaloniki 1. Pausenspiel  Wo ist mein Fuß? http://www.kizoa.de/Movie-Maker/d230633422k7546586o2l1/pausenspiele-wo-ist-mein-fu 2.Pausenspiel Verstecken https://www.kizoa.de/Movie-Maker/d233791864k5174476o2l1/pausenspiele-verstecken 3.Pausenspiel Eins, zwei, drei, rotes Licht https://www.kizoa.de/Movie-Maker/d236740630k9635809o2l1/eins-zwei-drei-rotes-licht Das sind wir  https://padlet.com/anasaki70/pausenspiele https://padlet.com/anasaki70/weihnachten