Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022

Μάντεψε ! Ποια χώρα, ποια σημαία, ποια γλώσσα ?
 
 
   

  

  

Μια ιδέα για τη Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Βήμα 1
Κάθε μαθητής/ τρια θα πάρει τυχαία από ένα απόκομμα και ψάχνει να βρει τα άλλα δύο κομμάτια του "παζλ" δηλαδή τους άλλους δύο συμμαθητές/τριες του/της ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα. Πρέπει να σχηματιστεί μια σελίδα που αποτελείται από 3 λωρίδες. Η πρώτη λωρίδα έχει σχέση με τη χώρα, η δεύτερη με τη σημαία και η τρίτη με μια πρόταση, έκφραση και λέξη καθώς και τη γλώσσα της χώρας. Έχουμε τελικά μια αφίσα, όπου κάθε μία έχει πληροφορίες για 8 διαφορετικές χώρες Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία και Ουγγαρία.
π.χ.
  
    
                χώρα                                        σημαία                           πρόταση, γλώσσα

             
 Βήμα 2
Τώρα πρέπει κάθε ομάδα να συμπληρώσει πληροφορίες από  τον παρακάτω 
πίνακα που θα τους δώσετε για την χώρα που έχει αναλάβει να παρουσιάσει.

Βήμα 3
Ένα μέλος της κάθε ομάδας παρουσιάζει την 3 λωρίδα πρώτα και ρωτάει τους υπόλοιπους συμμαθητές/τριες του εάν ξέρουν ή μπορούν να μαντέψουν ποια χώρα παρουσιάζει η ομάδα του.
Έπειτα παρουσιάζει τις άλλες 2 λωρίδες. Κάθε μέλος της ομάδας αναφέρει πληροφορίες, δηλαδή ποια χώρα είναι, πως ονομάζεται η χώρα πχ στα Ιταλικά, Γερμανικά κτλ. τι γλώσσα μιλάμε εκεί και πως ονομάζεται στις άλλες χώρες. Αναφέρουν μια λέξη και έναν χαιρετισμό στη γλώσσα της χώρας που παρουσιάζουν. Μπορούν βέβαια να συμπληρώσουν πληροφορίες που οι ίδιοι γνωρίζουν ή έχουν βρει στο διαδίκτυο ή από ένα βιβλίο για την χώρα και να το καταγράψουν στο κενό που υπάρχει στη 2 λωρίδα πχ. ένα χαρακτηριστικό φαγητό της χώρας ή ένα έθιμο κτλ.

Βήμα 4

Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φωτογραφικό κολλάζ με όλες τις χώρες, σημαίες και τις άλλες πληροφορίες και να συζητήσουμε στην ολομέλεια για κάθε χώρα ξεχωριστά όπως: τι βλέπουμε στις εικόνες, να συγκρίνουμε τα χρώματα των σημαιών, να μάθουμε πληροφορίες για τα μνημεία κτλ.

  

 

 

Σε όλη την Ευρώπη, 700 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός ή εκτός σχολείου.
O εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2001, με σκοπό την υποστήριξη και την ανάδειξη της γλωσσικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, καθώς και την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, με στόχο την πλήρη και δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών της στην διατήρηση της πολυπολιτισμικής της ιδιαιτερότητας.
Europaweit werden 700 Millionen BürgerInnen aus den 46 Mitgliedstaaten des Europarats ermutigt, in jedem Alter in und außerhalb der Schule mehr Sprachen zu lernen. Der Europarat fördert Mehrsprachigkeit in ganz Europa in der Überzeugung, dass sprachliche Vielfalt zu einem besseren Verständnis zwischen den Kulturen beitragen kann und zu den zentralen Bestandteilen des kulturellen Erbes unseres Kontinents zählt.
Auf Initiative des Europarats in Straßburg wird seit 2001 jedes Jahr am 26. September - gemeinsam mit der Europäischen Kommission - der Europäische Tag der Sprachen gefeiert.
Throughout Europe, 700 million Europeans are represented in the Council of Europe's 46 member states and all are encouraged to discover more languages at any age, as part of or alongside their studies. This stems from the Council of Europe’s conviction that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent. Therefore, the Council of Europe, in Strasbourg, promotes plurilingualism in the whole of Europe.
At the Council of Europe’s initiative, the European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September - together with the European Commission.

“Μύρισε Σινεμά” 3ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών

17o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ΣΤ1/ΣΤ2 τμήμα Γερμανικών (Κιχάκη Αναστασία)       Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περι...