Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

RAFT im Deutschunterricht

RAFT (Role Audience Topic)- Motivierendes Schreiben

https://youtu.be/_JUX5E86q8Q

Beispiele


 

  
  
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Laterne - Sankt Martin