Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

DaF-Unterricht (A2) - Wo ist Herr Meier ?

Wo ist Herr Meier ?
Wo ist Herr Meier ?
Click to read this book

 

Lies und höre die Geschichte.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

think -pair-share im DaF-Unterricht

 https://youtu.be/mRNMEGUsYvg