Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Verben konjugieren - Niveau A1

Verben konjugieren

machen, spielen, lernen, kochen, fotografieren, Musik hören, tanzen, schwimmen, singen

Sport machen, Musik machen, Fußball spielen usw.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Laterne - Sankt Martin