Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Fest der deutschen Sprache - Γιορτή της Γερμανικής Γλώσσας

Βασ. 'Ολγας 66
546 42 Θεσσαλονίκη
das Programm


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Heute kommt der Nikolaus !

Hallo ! Hallo, Sabine ! Hallo, Uwe ! Hallo, Kinder ! Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen ... Lustig, lustig tral...