Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Hallo !

Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht!


Πώς χαιρετάμε στα γερμανικά;

Αντιστοίχισε τις εικόνες με τους χαιρετισμούς.

https://learningapps.org/display?v=ptarakj8j20

Σύρε τα καρτελάκια αριστερά για τους χαιρετισμούς (Begrüßungen) και δεξιά για τους αποχαιρετισμούς (Verabschiedungen).


https://learningapps.org/display?v=pjj4ujr3519

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Heute kommt der Nikolaus !

Hallo ! Hallo, Sabine ! Hallo, Uwe ! Hallo, Kinder ! Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen ... Lustig, lustig tral...