Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Jahreszeitein / Χρονολογίες


https://learningapps.org/display?v=pk1stn6sk20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Heute kommt der Nikolaus !

Hallo ! Hallo, Sabine ! Hallo, Uwe ! Hallo, Kinder ! Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen ... Lustig, lustig tral...