Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

Nebensatz- Temporale Konjuktion bevor

 Nebensatz-Temporale Konjuktion - bevor (nicht gleichzeitig-(Nachzeitigkeit)

Bevor ich esse, wasche ich mir die Hände 1. Erst wasche ich mir die Hände, 2. danach esse ich. Ich wasche mir die Hände, bevor ich esse. Erst wasche ich mir die Hände, danach esse ich.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Laterne - Sankt Martin