Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Ημερίδα «Ανάδειξη καλών πρακτικών διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Οι σχολικοί σύμβουλοι Βόρειας Ελλάδας κκ. Γιάννα Κερκινοπούλου και Σουλτάνα Παπαδημητρίου, το Goethe Institut Thessaloniki και το Παράρτημα Β.Ε της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε συνδιοργάνωσαν στη
Θεσσαλονίκη, στις 1 Νοεμβρίου 2014, την ημερίδα με θέμα την «Ανάδειξη καλών πρακτικών διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Die Schulrätinnen von Nordgriechenland Janna Kerkinopoulou und Sultana Papadimitriou, der Panhellenische Deutschlehrerverband und das Goethe-Institut Thessaloniki laden in Thessaloniki, 1. November 2014, zu einer „Best practice“ Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen ein.
εισηγητές της επιμορφωτικής ημερίδας

Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας,για την άριστη συνεργασία μας καθώς και τις δύο συμβούλους κκ. Τάνια Παπαδημητρίου και Γιάννα Κερκινοπούλου για την ενθάρρυνση τους να συμμετέχω στην ημερίδα και για την συμπαράστασή τους κατά την διάρκεια της ημερίδας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που παραβρέθηκαν στην ημερίδα και με παρακολούθησαν με ενδιαφέρων.
Από την εισήγηση μου στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Ανάδειξη καλών πρακτικών διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση", στην οποία παρουσίασα τρεις προτάσεις μου που εφαρμόζω στο μάθημά των Γερμανικών.
1.Würfelspiel (παιχνίδι με ζάρια) για την εκμάθηση και εμπέδωση των αριθμών
2.Brettspiel (επιτραπέζιο παιχνίδι) για την εμπέδωση γραμματικών φαινομένων και λεξιλογίου, καθώς και για διασκέδαση
3.Digitale Medien im Deutschunterricht? (ψηφιακά μέσα στο μάθημα των Γερμανικών;).
Μαθητές φτιάχνουν χάρτινα tablet ή laptop. Ανταλλάσσουν κείμενα γραπτά ή επικοινωνούν προφορικά (εικονική αναπαράσταση επικοινωνίας μέσω «ψηφιακών συσκευών»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου