Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

der Frühling - η Άνοιξη

Der Frühling ist da. Komm wir spielen, singen und lernen ! 

    Der Frühling ist da 
Η άνοιξη είναι εδώ 

                                  (Stephen Janetzko) 

Es war eine Mutter,
die hatte vier Kinder,
den Frühling, den Sommer,
den Herbst und den Winter.

Der Frühling bringt Blumen,
der Sommer bringt Klee,
der Herbst der bringt Trauben,
der Winter den Schnee.

Das Klatschen, das Klatschen,
das muß man versteh`n,
da muß man sich dreimal
im Kreise umdreh`n.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Heute kommt der Nikolaus !

Hallo ! Hallo, Sabine ! Hallo, Uwe ! Hallo, Kinder ! Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen ... Lustig, lustig tral...