Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

April, April, macht was er will ! - Ο Απρίλιος κάνει ότι θέλει !

Der Frühling ist da!


Aprilscherz
April,April
Lass dich nicht aufs Glatteis führen!
Lass dich nicht veralbern!
Jedes Jahr versucht man am 1. April Freunde, Verwandte oder Kollegen „in den April zu schicken“. Als Aprilscherz bezeichnet man den Brauch, die Mitmenschen durch erfundene oder verfälschte Geschichten, Erzählungen oder Informationen hereinzulegen. Vor Auflösung des Schwindels sagt man z. B. April April. Die Tradition des Aprilscherzes gibt es in den meisten europäischen Ländern sowie in Nordamerika.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aprilscherz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου